woensdag 29 juni 2016

Schaalvraag

Beschrijving
Laat leerlingen zichzelf scoren op een schaal van tien naar aanleiding van een vraag. Op de grond liggen geplastificeerde vellen met de getallen 1 tot en met 10. U kunt ze ook met krijt op stoeptegels schrijven. Laat de leerlingen uitleggen waarom ze bij het getal staan waarvoor ze gekozen hebben. Vraag daarna welke stap ze willen maken in de les of de komende periode. Deze werkvorm is een variant op de schaalvraag, die veel gebruikt wordt in coaching.
Benodigdheden
Voldoende ruim verspreid de getallen 1 tot en met 10 op papier of op een stoeptegel.

Rendictee

Beschrijving
Stel teams samen van twee leerlingen: een renner en een schrijver. De renner leest aan de ene kant van de ruimte een of meer zinnen, onthoudt die en rent naar de overkant. Daar dicteert hij de zinnen aan de schrijver.
In de tekst staat [wissel] op de plekken waar de renner en de schrijver van rol wisselen.
Eventueel kan een competitie-element worden toegevoegd, waarbij een score wordt berekend op basis van snelheid en accuratesse.
Benodigdheden
Pen en papier voor de schrijvers, een dictee voor de renners. Voldoende ruimte om te rennen.